Hensynet til trekkfugler og fiskerinæringen veide tyngre enn produksjon av miljøvennlig kraft og store investeringer lokalt i området utenfor Åna-Sira på kommunegrensen mellom Rogaland og Vest-Agder.

Med sitt vedtak mandag opprettholder olje— og energiminister Tord Lien (Frp) avslaget til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på søknaden fra Siragrunnen AS om etablering av vindkraftparken.

— Fordelene ved en eventuell vindkraftutbygging på Siragrunnen oppveier ikke de betydelige ulempene for naturmangfoldet og for fiskerinæringen i området. Også virkningene for kystlandskapet har spilt inn. Samtidig må de betydelige kostnadene ved utbygging tillegges vekt, sier Lien.

Prosjektet var ventet å gi investeringer på 4,5 milliarder kroner, rundt 1.000 arbeidsplasser og store ringvirkninger for det lokale næringslivet. (©NTB)