Galileo er Europas svar på USAs GPS, og har en kostnadsramme på 5,4 milliarder euro eller nærmere 42 milliarder kroner. Bak systemet, som ifølge en for lengst sprukket tidsplan skulle vært satt i drift i 2008, står EU og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.Fredag fikk prosjektet sin start fra Kourou-basen i Fransk Guyana nordøst i Sør-Amerika. To satellitter ble skutt opp med en bærerakett av typen Sojus STK.

Ambisjonene for Galileo er store. Når og hvis systemet fungerer som det skal, vil det gi mulighet for posisjonsbestemmelse med en nøyaktighet på under én meter – mens tallet for GPS, som var ferdig utbygd i 1994, er rundt ti meter.

Oppskytingen av de til sammen 18 satellittene som vil utgjøre Galileo, skal etter planen være fullført i 2014. Da lanseres også de tre første tilbudene fra systemet: En gratistjeneste for folk flest, en letefunksjon for redningsaksjoner, og et kodet opplegg for sikkerhetstjenester. (©NTB)