Aksjekursene steg både i Asia og Europa mandag, noe som tyder på at investorene har tro på EUs krisehåndtering.Andre analytikere er atskillig mer negative. Kommentator Wolfgang Münchau i avisa Financial Times mener utvidelsen av redningsfondet vil kunne forverre problemene som politikerne håper å løse.

Et av forslagene som diskuteres i EU, er å omgjøre redningsfondet EFSF til en forsikringsordning som skal gjøre det tryggere å kjøpe statsobligasjoner fra kriserammede land. På den måten håper eurolandene å tiltrekke seg mer midler fra private investorer.

– Dette høres ut som en god idé, inntil de som mottar forsikringen forstår at statsobligasjonene er blitt forvandlet til strukturerte produkter som er vanskelige å vurdere, skriver Münchau.

Han sammenligner forsikringsmodellen med de såkalte subprime-lånene i USA som var med på å forårsake finanskrisen i 2009. (©NTB)