— Jeg gratulerer årets tre fredsprisvinnere med en svært fortjent anerkjennelse for deres langvarige kamp mot vold og krig, for kvinners rettigheter, demokrati og fred.Prisutdelingen understreker kvinners sentrale rolle for en bærekraftig utvikling i alle samfunn, og på tvers av landegrenser, sier Brundtland. (©NTB)