I et forslag til endring av åndsverkloven som er ute på høring, heter det at Medietilsynet i fremtiden skal få en aktiv rolle i å pålegge stenging og sletting av nettsider som formidler ulovlig kopierte filmer, musikk, bøker og andre åndsverk. Dette skal gjelde både eiere av nettsider og privatpersoner som deler opphavsrettslig beskyttet materiale med andre via nettet.Direktør Tom Thoresen i Medietilsynet sier til Aftenposten at dette er en dårlig idé.

– Vi støtter ideen om at det skal kunne gis slike pålegg, men kan ikke se at dette skal være vårt ansvar. Medietilsynets rolle er først og fremst å sikre ytringsfrihet og mediemangfold, sier Thoresen, som mener domstolene er riktig adressat.

Datatilsynet er i sin høringsuttalelse på linje med Medietilsynet og kaller forslaget for «et alvorlig inngrep mot ytringsfriheten». Også Datatilsynet mener domstolsapparatet er mer velegnet til å fatte slike pålegg.

Høringsfristen gikk ut i helgen. (©NTB)