Parallelt med satsingen foreslår regjeringen om lag 2,9 milliarder kroner til videre arbeid med CO2-håndtering i 2012. Dette omfatter arbeidet med prosjektene på Mongstad, forskning og utvikling, internasjonalt arbeid, Gassnova SF og ekstern bistand. Visjonen er at teknologiene som blir utviklet og demonstrert på Mongstad skal bidra til reduksjoner i CO2-utslipp også utenfor Norge.I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen til sammen 84 millioner kroner til seismikkinnsamling i Nordland IV og V, kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehav samt konsekvensutredninger for Jan Mayen og Barentshavet sørøst. I tillegg er det i 2012 lagt opp til å bruke 180 millioner kroner til innsamling av seismikk ved Jan Mayen og i delelinjeområdet mot Russland. Til sammen utgjør satsingen mer enn 260 millioner kroner.

Regjeringen varsler at den vil utrede mulighetene for to nye forskningssentre, ett knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske områder og ett for forskning på økt utvinning.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumssektoren er anslått til 341 milliarder kroner i 2011. (©NTB)