Mer lakselus på villfisk

Oslo (NTB): Havforskningsinstituttet mener det er sannsynlig at lakselus har hatt negativ innvirkning på utvandrende laksesmolt og sjøørret i de fleste undersøkte områdene.

Publisert Publisert
  • NTB

Det viser resultatene fra den første delen av årets overvåking av lakselus som ble gjort i Sør-Norge i mai og juni.

I deler av Rogaland, Hordaland, Sognefjorden og Møre og Romsdal ble det funnet høyere smittepress på vill laksesmolt og sjøørret enn i fjor på samme tid.

Resultatene fra trålingen etter laksesmolt i ytre del av Trondheimsfjorden indikerte lavt påslag på utvandrende laks som kom ut denne fjorden. Det er likevel sannsynlig at smolten treffer områdene med forhøyet smittepress lenger ute.

Dataene tyder på en sannsynlig negativ effekt på sjøørret i ytre deler av Sør-Trøndelag, og sannsynligvis også for laksesmolt, ifølge Havforskningsinstituttet.

Også Sørlandet er omfattet av overvåkingen av lakselus. Her er det valgt stasjoner som ikke ligger i nærheten av oppdrettsanlegg for laks, slik at resultatene herfra kan brukes som referanse på normalt infeksjonsnivå hos sjøørret. Det er ikke ventet negative effekter på vill laksefisk som følge av lakselus i dette området. (©NTB)

Publisert