Folks bekymring for at klimaendringene skal få alvorlige konsekvenser for livet på jorden har økt kraftig det siste året. I 2006 svarte 64 prosent at de i stor eller noen grad bekymret seg for konsekvensene av klimaendringene. Nå har andelen bekymrede har økt til 76 prosent, viser undersøkelsen som er utført av Respons for forsikringsselskapet TrygVesta.— Undersøkelsen viser at fokuset på klimautfordringene det siste året har forsterket folks bekymringer for hva som vil skje på kloden hvis det ikke tas grep for å redusere skadelige utslipp, sier konserndirektør Kjerstin Fyllingen i TrygVesta, som er blant de 23 bedriftene i Norge som deltar i Klimaløftet til regjeringen.

Andelen av nordmenn som er bekymret for at endringer i klimaet skal få alvorlige konsekvenser for livet til sine etterkommere er også stor. 49 prosent svarte at de bekymrer seg for dette i stor grad og 33 prosent i noen grad, til sammen 82 prosent. (©NTB)