De tre unge mennene på 29, 25 og 23 år ville protestere mot USAs bombing av Afghanistan i kjølvannet av terrorangrepet 11.september 2001. De satte seg ned og brettet to plastposer fulle med papirfly før de dro til ambassaden i Drammensveien og startet "angrepet".Resultatet ble en bot på 3.000 kroner som de tre aksjonistene nektet å godta, skriver Aftenpostens aftenutgave. Dermed må de møte opp i Oslo tingrett neste uke, etter å ha fått saken sin utsatt to ganger allerede.

Politiet understreker at det først og fremst er aksjonistenes uvilje til å fjerne seg fra ambassadens område etter oppfordringer fra politiet, som er grunnlaget for boten.