– På grunn av mye nedbør og vind i Norden falt kraftprisen i sørlige Norge over 60 prosent fra uka før, og gjennomsnittlig ukespris var på 98 øre per kilowattime. Dette er laveste ukespris hittil i år for sørlige Norge, sier direktør Inga Nordberg for energi- og konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Samtidig som mye uregulerbar vannkraft og vindkraftproduksjon ga markant lavere kraftpriser i siste halvdel av forrige uke, førte mye nedbør og svært lav produksjon fra magasiner som kan lagre vann til vinteren til at fyllingsgraden økte markant. Det kan komme godt med, for strømprisene har allerede vendt oppover og kommer torsdag til å ligge på 2,7 kroner kilowattimen i Sørvest-, Sørøst- og Vest-Norge, ifølge de siste tallene fra kraftbørsen Nord Pool.

Dessuten nærmer vi oss nå perioden hvor det normalt blir kaldere, og nedbøren kommer i form av snø, poengterer NVE. Det kan fortsatt komme mer regn og bli en mild høst og vinter. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge kan bli krevende til våren, skriver direktoratet i pressemeldingen.

Kraftig økning

Samlet sett lå fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på 73,4 prosent ved utgangen av forrige uke, altså uke 40. Det er en økning på 4 prosentpoeng fra uken i forveien, ifølge NVEs ukentlige magasinstatistikk. Det var områdene Sørvest- og Vest-Norge, som opplevde de høyeste kraftprisene, at fyllingsgarden økte mest – med 5,9 og 4,9 prosentpoeng fra uka før.

Det er sjeldent mye – selv på høsten.

– En økning på rundt 4 prosentpoeng for landet som helhet er helt på det jevne. Men vi må tilbake til 2018 og 2010 for å se at fyllingsgraden økt med mer enn 5 prosentpoeng på så kort tid i det sørlige Norge. At den økte så mye i forrige uke, skyldes både veldig stort tilsig etter mye nedbør og mindre produksjon fra magasiner som kan lagre vann, sier senioringeniør Mette Eltvik Henriksen i NVE til NTB.

Fortsatt lavt

Normalen de siste 20 årene har vært en fyllingsgrad på 81,7 prosent for landet som helhet på denne tiden av året. Fyllingsgraden i områdene der økningen var størst i forrige uke, er fortsatt lavere enn det som er normalt for årstiden, viser ukestatistikken.

I Øst-Norge ble det satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Der lå nivået på 79,35 prosent, opp 3,3 prosentpoeng fra uken før. Forrige laveste nivå der var på 80,41 prosent.

I Midt- og Nord-Norge lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Midt-Norge lå nivået på 83,34 prosent, opp 2,3 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 87,93 prosent, opp 0,8 prosentpoeng fra uken før.

Produksjonen økte

Kraftproduksjonen gikk opp i sørlige Norge sammenlignet med uka før, men er fortsatt svært lavt for årstiden. Siden slutten av sommeren har produksjonen i det sørlige Norge vært lavere enn tilsvarende periode de siste ti årene. Forbruket i det sørlige Norge er også lavt for årstiden.

– Økt uregulert kraftproduksjon ga perioder med eksport i helgen, men for uka som helhet hadde vi nettoimport, sier Nordberg.

Nettoimport forrige uke var lavere enn vi har sett de siste ukene. Dette har sammenheng med økt kraftproduksjon fra kraftverk som ikke kan spare på vannet.

– Det er viktig å huske at ikke all nedbør kan spares, det er mange vannkraftverk som løpende må produsere når det kommer mye nedbør på kort tid. Det er i stor grad disse vannkraftverkene som forrige uke økte sin produksjon, forteller Nordberg.