En oversikt fra Europower viser at prisforskjellen mellom strømområdene NO1 (Østlandet) og NO2 (fra Sunnhordland til Buskerud) aldri har vært høyere i juli.

Fredag var prisforskjellen på mer enn 53 øre per kilowattime.

For juli totalt så langt har prisforskjellen vært på nesten 32 øre. I juli har snittprisen for Oslo vært knapt 38 øre per kilowattime. I Kristiansand har tilsvarende pris vært på 69 øre. Det er en forskjell på 84 prosent mellom Østlandet og Sørlandet.

Med bare noen få unntak har prisene i de to strømområdene historisk vært ganske like. Nå pekes det på at NO2 har mange direkte forbindelser til Storbritannia, Tyskland og Nederland. Der er det høyere strømpris enn i Norge, og det påvirker prisene i det området hvor utenlandsforbindelsen ligger.

– Med den direkte tilknytningen til områder med høyere priser, vil det reflekteres sterkere. NO2 har i perioder blitt et transittområde med flyt fra kontinentet med mye sol og vind som videreformidles i Sør-Norge, men som også har gitt full eksport til Storbritannia, sier senioranalytiker Lene Hagen i Volue Insight til Europower.

Hun presiserer imidlertid at denne prissmitten slår begge veier. Det har også vært tilfeller av lave og negative priser på grunn av utenlandsforbindelsen.