Over 8000 lærere er tatt ut i det som er tidenes lengste lærerstreik. Enkelte barn har ikke vært på skolen etter sommerferien.

Konflikten er helt fastlåst mellom lærerne og arbeidsgiver, KS.

Nå har kunnskapsministeren hatt et møte med partene. Bakgrunnen for at hun innkalte til møtet var blant annet bekymring for barna som er rammet av streiken, forteller hun på en pressekonferanse. Møtet varte rundt halvannen time.

– Jeg er opptatt av at vi får slutt på streiken så fort som mulig, sa Brenna.

Hun understreket flere ganger at det er partene selv som sitter med nøkkelen til å få slutt på streiken.

Ikke nærmere en løsning

Til stede på pressekonferansen var også representanter fra KS og utdanningsforbundet.

– Det har ikke skjedd noe i møtet som tilsier at vi er nærmere noen løsning. Tvert imot er vi akkurat der vi var før møtet, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

– Jeg hadde en forventning om at regjeringen ville komme med noe som kunne bidra til at vi skulle finne en løsning på konflikten. Men det hadde de ikke. Dette ble først og fremst en orientering om hvordan partene ser på situasjonen, sa han til Aftenposten etter pressekonferansen.

Han er litt skuffet etter møtet. Og han er engstelig for at både sentrale og lokale myndigheter satser på tvungen lønnsnemnd.

– Det hviler et kjempestort ansvar på oss som har muligheten til å løse dette. Jeg kjenner jo på det. Det kan ta nattesøvnen for oss.

– En alvorlig situasjon for elevene

– Det er parter som opplever at det er en alvorlig situasjon. Men det er først og fremst en alvorlig situasjon for elevene, sa KS-direktør, Tor Arne Gangsø, på pressekonferansen.

Han sier at de er villige til å gå inn i frivillig lønnsnemnd hvis alle partene er villige til det.

Statsråden og Riksmekleren forsøker nå å unngå at staten må gripe inn med såkalt tvungen lønnsnemnd.

Riksmekleren bekreftet før pressekonferansen at han vil kontakte partene i ettermiddag for å høre om de vil stille til nye forhandlinger.

NRK melder at partene vil møtes hos Riksmekleren klokken 10 lørdag.

Riksmekleren: – Trist

Partene møttes hos Riksmekleren sist helg – forgjeves. Lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, forlot møtet etter drøye to timer.

Etter dette har det vært stille.

– Det er ingen av partene som har signalisert at de vil møtes. Jeg vil ikke ta nye initiativ før partene selv ber om det, sa Ruland til Aftenposten før møtet.

– Hva tenker du om denne konflikten?

– Det er trist. Det er partenes ansvar å løse dette. Dette er en konflikt som har vart lenge. Barn ned i barneskolealder er nå rammet, svarte han.

– Konflikten løses ikke ved å vise til motparten. Her må begge parter gi for å komme i mål. Men det er ingen tegn til at det er i ferd med å skje. Konflikten er helt fastlåst.

– Det er en lovlig arbeidskonflikt, men partene bør jobbe med løsninger.

– Hvor sannsynlig er det at utfallet blir tvungen lønnsnemnd?

– Det er ingen konflikt som varer evig, men dette kan ta lang tid. Det vil ikke være gunstig for noen av partene om det løses med tvang. Det er ikke bra for samarbeidet, og du forskyver problemet til neste oppgjør.

– Skiller denne konflikten seg ut på noen måte?

– Den er ikke unik, men den har vart veldig lenge. Og det er uvanlig når konflikten rammer en sårbar tredjepart – barna.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland synes lærerstreiken er «trist». Foto: Chris Anderson, NYHETSBYRÅN/NTB

Kan stanse streiken med tvang

Regjeringen kan gripe inn og stoppe streiken dersom partene ikke blir enige.

Kriteriet for å gripe inn, er at det må være nødvendig, for eksempel at streiken går ut over liv og helse.

Dette kalles tvungen lønnsnemnd. Det er rikslønnsnemnda som dikterer resultatet.

Det finnes ingen generelle lovregler om tvungen lønnsnemnd i Norge. Men fordi det griper inn i den grunnlovsfestede streikeretten, må det vedtas særskilt fra sak til sak.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som formelt kommer med et lovforslag som forbyr videre streik.

Kunnskapsdepartementet skal innhente informasjon om situasjonen til elevene. Informasjonen kan være med på å gi grunnlag for lovforslaget.

Det er Stortinget som vedtar lovforslaget.

– Upløyd mark

Tvungen lønnsnemnd er ikke blitt brukt tidligere i en lærerkonflikt, ifølge Alsos.

– Konflikten er veldig fastlåst, og presset øker på begge parter for å finne en løsning, sier Kristin Alsos, ekspert på arbeidsrett ved forskningsstiftelsen Fafo.

– Dette er upløyd mark. Vi har ingen tilsvarende saker å sammenligne oss med. Spørsmålet er om to år med pandemi og lite undervisning, og at enkelte barn ikke har det godt hjemme og sliter psykisk, er nok til å gripe inn.

I helsesektoren kan det være nok at én pasient ikke blir ivaretatt.

– Her blir jo spørsmålet om fare for liv og helse er akutt nok, fordi psykisk helse ikke er blitt brukt før. Jeg tror det vil bli en samlet vurdering av om det er alvorlig for mange unge, og at konflikten er fastlåst, sier Alsos.

Vinnere og tapere

Alsos ser én vinner dersom staten griper inn: KS.

– Utdanningsforbundet har alt å tape på en tvungen lønnsnemnd. Da kan de bare få lønnstillegg fra den dagen streiken er over, og ikke fra 1. mai som er på bordet nå.

– Dette er blitt en utmattelseskrig, der begge parter venter for å se hvem som gir seg først, sier hun.

Endringslogg:

I en tidligere versjon av denne saken sto det at innstillingen til lovforslag som forbyr streik kommer fra Kunnskapsdepartementet. Dette er feil.

Departementet innhenter informasjon som kan gi grunnlag for lovforslaget.