Noen løsning på lønnsoppgjørets hardeste nøtt, AFP-ordningen, syntes fjern da riksmeklingsmann Svein Longva orienterte pressen tirsdag ettermiddag. Lønn var foreløpig ikke kommet på bordet for alvor rett før klokka 18.Ved midnatt går fristen for meklingen ut.

— Hvis jeg mener det er grunnlag for bevegelse ved midnatt, kommer vi til å fortsette inn i natten, sa Longva.

Han ga naturligvis ingen detaljer fra forhandlingsrommet, men poengterte at det ikke var blitt noe vanskeligere å legge fram en skisse til løsning, noe som tolkes dit hen at partene ikke står noe lengre fra hverandre.

— Betyr det at det er blitt lettere, Longva? (©NTB)