Selv om konstituert PST-sjef Roger Berg i mars i år konkluderte med at PST ikke kunne ha avverget terrorangrepene, sier kilder til Dagbladet at ikke alle internt i PST er enig i dette.

I kjølvannet av 22. juli skal det være sterk misnøye i deler av tjenesten, spesielt hos mange av de yngre ansatte. Dette fordi oppfatningen er at det er til dels et betydelig avvik mellom politiske forventninger og rammevilkårene for tjenesten.

22. juli i fjor mislykkes PST i å løse sin hovedoppgave, nemlig å forebygge terror og angrep mot statsforfatningen.

Misnøyen skal gå ut på at de fleste ressursene går med til tids— og ressurskrevende enkeltsaker slik at det blir lite kapasitet igjen til analyse av de store mengdene informasjon og tips som PST løpende får inn. Også den nyopprettede OSI-avdelingen, som jobber med innhenting og systematisering av informasjon fra internett og andre åpne kilder, skal lide av dette.

Mange ansatte mener at dette fører til at helt nye trusler mot rikets sikkerhet kan bli fanget opp for sent.

Ifølge Dagbladet håper derfor mange ansatte på at 22. juli-kommisjonen i sin rapport kommer med sterk kritikk av tjenesten, og at dette igjen fører til forbedringer i PST. (©NTB)