– Her må vi ha sikkerhetsklarering for å komme inn. Det er litt for mye farlige bakterier og virus, sier Olsvik og viser frem laboratoriet på Universitetet i Tromsø. – Her må vi ha sikkerhetsklarering for å komme inn. Det er litt for mye farlige bakterier og virus, sier Olsvik og viser frem laboratoriet på Universitetet i Tromsø. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Han har kjempet mot epidemier, mistet kone og datter, sett mennesker gå i oppløsning av ebola. Så kom korona.