En FHI-forsker og fire andre ansatte i FHI hadde undertegnet eposten.

– Han ønsket en endring i en setning i konklusjonen, der vi sier at på bakgrunn av våre funn, der vi ser at barn blir smittet like lett som voksne, må man ta hensyn til barn når man planlegger smitteregulerende tiltak, sier Nina Langeland, forsker ved Universitetet i Bergen, til VG.

I eposten oppfordres hun til å revidere denne setningen, fordi «formuleringen nå brukes som argument for skolestenging og strengere smitteverntiltak i skolene».

– I forskningsverdenen er det nesten uhørt. Man kan diskutere funnene offentlig i tidsskrifter, og det skjedde også her, men å be oss stryke noe er første gang for meg. sier hun til NRK.

Langeland svarte med å forsvare konklusjonen, og artikkelen, som var fagfellevurdert, ble i mars publisert i Lancet Europe, et av de mest anerkjente medisinske tidsskriftene.

Hun konstaterer at det senere viste seg at advarselen i artikkelen var korrekt. FHI-direktør Camilla Stoltenberg ringte henne også og beklaget eposten.

– Jeg kan forsikre om at FHI verken ønsker eller kan styre andres forskning. Det ville være i strid med FHIs grunnleggende holdning til forskningens uavhengighet, skriver Stoltenberg i en kommentar til VG.

Langeland var for øvrig et av medlemmene i koronakommisjonen som i april i år leverte en rapport om myndighetenes håndtering av pandemien i 2020.