Mens antall koronapasienter innlagt ved danske sykehus synker, stiger antallet i Norge.

Mandag var 127 pasienter innlagt på norske sykehus, hvorav 20 får respiratorbehandling og 39 ligger på intensivavdeling. I Danmark er tallet 125, ifølge Danmarks Radio (DR). Av dem får 19 respiratorbehandling og 30 er innlagt på intensiven.

Danmark nådde toppen i antall innlagte 4. januar med 964 pasienter. I starten av september var tallet 134, og nå flater trenden ut på 125, ifølge DR. I Norge har tallet vært lavt, men vi har nå en økende trend, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

I Norge er det tre flere på respirator og fire flere på intensivavdeling enn forrige fredag, ifølge Helsedirektoratets oversikt mandag.

Totalt 98 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, 15 er innlagt i Helse Midt-Norge, 10 er innlagt i Helse nord, og 4 er innlagt i Helse vest.

Av pasientene på intensivavdeling er 32 innlagt hos Helse sør-øst, fire innlagt hos Helse Midt-Norge, to innlagt hos Helse nord, og én er innlagt hos Helse vest.

Siden februar i fjor har 176.142 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser mandagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).