OSLO: Han fikk mandag formiddag en oppdatering fra distriktene, Hovedredningssentralen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hovedkonklusjonen er at flomtoppene flytter seg sørover, men at situasjonen bedres og at omfanget neppe kommer opp på 1995-nivå.

— Det var en annen dimensjon på det den gangen, da alle vassdragene kom på én gang. Vi ser heldigvis ut til å unngå en slik situasjon igjen, men naturkreftene er uberegnelige, påpekte Storberget da han brifet pressen etter beredskapsmøtet.

Oppmerksomheten flyttes nå sørover, nedover Glomma og Vorma.

Storberget sier at den døgnkontinuerlige beredskapen i regjeringsbygget i Oslo vil trappes noe ned, men at de nå også har fortløpende kontakt med fylkesmennene i Akershus og Østfold.

Men faren er ikke helt over i innlandet. Mjøsa har det siste døgnet steget med 40 centimeter, og elvenære områder i Lillehammer, Hamar og Gjøvik er fortsatt utsatt. Her er både pumper og utkjøring av sandsekker klart for å demme opp for store vannmengder.