Resolusjonen, som ble vedtatt med 14 mot fem stemmer, nedlegger imidlertid forbud mot amerikanske styrker på bakken i Libya.Det var demokraten John Kerry og republikaneren John McCain som la fram resolusjonen i forkant av en debatt i plenum i Senatet om Libya allerede denne uka.

Resolusjonen godkjenner den amerikanske deltakelsen i krigen i ett år, om ikke NATO-operasjonen er over før det.

Den gjør det klart at det er et politisk mål for USA at Muammar Gaddafi går av, selv om det ikke er et spesifikt mål for FN-resolusjonen som autoriserte NATO-operasjonen.

Alle de fem som stemte imot, var republikanere. De er ikke nødvendigvis imot krigen, men de er oppgitt over at president Barack Obama ikke konsulterte Kongressen, slik de mener han skulle ha gjort i henhold til grunnloven. (©NTB)