Det viste tall Kreftregisteret la fram torsdag. Blant dem som fikk diagnosen i 2009, var 54 prosent menn og 46 prosent kvinner. Selv om det er en økning i antall krefttilfeller, er det stadig flere som overlever sykdommen. Ved utgangen av 2009 var 200.000 nordmenn i live etter å ha fått diagnosen, noe som er en økning på 60.000 siden 1999. For menn er det størst økning i prostatakreft, 23 prosent, og føflekkreft, 15 prosent. Men endetarmskreft og lungekreft har en liten nedgang på henholdsvis 5 og 4 prosent.

For kvinner er det sterkest økning i antall lungekrefttilfeller, 13 prosent, og føflekkreft, 9 prosent. Brystkreft er på vei ned, 4 prosent.

Norske kvinner har verdens høyeste forekomst av tykk— og endetarmskreft. For disse kreftformene ser man nå en utflating, ifølge Kreftregisteret. (©NTB)