– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sentralbanken skriver at renten fra første halvår i 2022 gradvis øker etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå. I rentebanen anslås totalt fire renteøkninger i 2022 og 2023, to hvert år.

Prognosen innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i forrige pengepolitiske rapport, ifølge Norges Bank.

Nordea Markets utelukker ikke at det første rentehoppet kommer allerede i siste kvartal av 2021, mens sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank går enda lenger.

– Vi tror fortsatt Norges Bank kommer til å levere den første renteøkningen i desember 2021 og øke rentene to ganger både i 2022 og 2023, sier han.

Anslår kraftig vekst

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi.

Norges Bank anslår nå et fall på 3,5 prosent i brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge i år. Men sentralbanken tror på en kraftig vekst på 3,7 prosent neste år og 3,1 prosent i 2022, det siste en kraftig oppjustering.

Krisen har brakt styringsrenten ned til et historisk bunnivå gjennom store deler av 2020. Rentekuttene har bidratt til å holde aktiviteten i økonomien oppe.

Vaksinenytt

Norges Bank peker på at aktiviteten har tatt seg opp siden i vår, men at gjeninnhentingen nå bremses av den økte smitten og strengere smittevern.

– Samtidig er det kommet positive vaksinenyheter, og det er utsikter til at vaksineringen kan starte i løpet av kort tid, skriver sentralbanken.

Statsminister Erna Solberg (H) varslet onsdag at vaksinering trolig kan starte i romjulen eller nyttårshelgen.

– Det vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt. Likevel vil det trolig ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien, ifølge Norges Bank.

En registrert ledighet på 5,0 prosent i 2020 vil falle til 3,2 prosent neste år og ned til 2,5 prosent i 2022, ifølge prognosen.

Anslår kraftig boligprisvekst

Sentralbanken peker samtidig på at den underliggende inflasjonen har avtatt noe, men at den fortsatt ligger over målet. Styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta videre fremover. Anslaget for lønnsvekst ble torsdag nedjustert noe til 2,0 prosent neste år.

195.000 personer er nå registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, fremholder Norges Bank.

– På den annen side har boligprisene steget markert siden i vår. En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, skriver sentralbanken, som er urolig for gjeldsnivået i husholdningene.

Sentralbanken tror boligprisene vil vokse med hele 6,7 prosent neste år, en oppgang fra 4,4 prosent i år.