Raja begrunner det blant annet med at videoen kan ha stått for et brudd på personvernlovgivningen gjennom at den har vist gjenkjennbare bilder av innsatte på asylinternatet på Trandum ved Oslo lufthavn.

Venstre-representanten mener justisministeren må ta ansvar for dette gjennom å fjerne filmen.

— Han har ikke innhentet tillatelse til dette. Selv om folk er fengslet, har de krav på personvern, sier Raja til NTB.

Justisdepartementet og Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) har sørget for at videoen som nå ligger ute, er sladdet slik at personene ikke skal være gjenkjennelige. Abid Raja mener imidlertid dette ikke holder.

— De er sladdet, men det innebærer en merkrenkelse, sier han. Raja hevder sladdingen bare vil føre til at folk søker opp originalvideoen andre steder på nettet. (©NTB)