Verdien av fondet var ved utgangen av juni 6.897 milliarder kroner, og den negative avkastningen utgjorde 0,9 prosent.

— Jeg tror vi må være forberedt på atskillig større bevegelser, også negative, i kvartalene framover, sier Slyngstad til NTB.

Han mener verdensøkonomien for tiden preges av to store risikofaktorer: Utviklingen i Kina, og pengepolitikken som føres av regjeringer og sentralbanker rundt om på kloden.

I tillegg peker han på at aksjemarkedet har steget svært mye de siste årene.

— Det betyr at det er mulighet for at det kan gå ned igjen, konstaterer Slyngstad. (©NTB)