Bøndene har ifølge epn.dk. i all stillhet kjøpt opp «god og fruktbar landbruksjord» fordelt på 17 bondegårder innenfor en radius av 100 kilometer. Det framgikk ikke av artikkelen på nettstedet tirsdag hvor i Russland disse gårdene ligger.Ifølge den danske Landbrugsavisen er målet å bygge opp en produksjon med 20.000 griser og produksjon av slaktesvin ved den russiske bedriften. Til sammen arbeider det 1.100 personer ved gårdsbruket, hvorav bare seks i dag er danske.

Styreformann Anders Bundgaard i selskapet Polen Invest ønsker ikke å kommentere saken og sier investorene ikke ønsker offentlig oppmerksomhet om prosjektet. Polen Invest står bak foretaket Poldanor, som vil foreta massive investeringer i det russiske kjempebruket.

Eierkretsen bak Poldanor, som driver investeringer i Polen, søker nå i fagpressen etter driftsledere til prosjektet i Russland. Eierkretsen består ifølge erhverv på nettet av fire russiske og fire danske investorer. (©NTB)