UDI vil sikre at alle asylsøkere som kommer til Norge blir testet for tuberkulose. De siste årene har tallet på smittede økt, selv om sykdommen nærmest er blitt betraktet som utryddet, skriver Nationen.I et brev til Politidirektoratet ber UDI om at samtlige politidistrikt bør pålegges å melde fra til kommuneoverlegen hvis asylsøkere flytter direkte til privat bolig uten først å ha vært innom et transittmottak.

Det ble oppdaget 297 tilfeller av tuberkulose i Norge i fjor. 79 av tilfellene ble oppdaget i Oslo. Året før var tallene henholdsvis 238 og 68. Over 90 prosent av de smittede er innvandrere.