Dermed kan Sharon fortsette forsøket på å få i stand et samarbeid med det ytterliggående partiet Nasjonal Union — Yisrael Beitenu.Mistillitsforslagene var fremmet av partier på venstresiden og flere andre opposisjonspartier. Men de sju representantene fra Nasjonal Union avsto fra å stemme, dermed ble alle forslagene nedstemt.

Sharon forsøker nå å inngå et samarbeid med Nasjonal Union slik at regjeringen hans fortsatt kan hente støtte fra et flertall i Knesset.