– Det har vært viktig for regjeringen at de fylkene og kommunene som ble overkjørt av Solberg-regjeringen skulle få mulighet til å gjenoppstå som selvstendige fylker og kommuner uten å bli straffet for det økonomisk, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Fredag oppdaterte regjeringen statsbudsjettet for 2023 i den såkalte nysalderingen.

Der kommer det fram at totalsummen for oppsplitting av Ålesund kommune og fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og Viken nå er oppe i 795 millioner kroner.

Denne summen inkluderer en ekstrabevilgning i nysalderingen på 177 millioner kroner.

Sande: – Leverer på løftet

Pengene til oppsplitting deles ut gjennom en søknadsbasert ordning, som regjeringen understreker at har en «nøktern tilnærming».

Så langt fordeler bevilgningene seg slik:

* Viken: 377 millioner kroner

* Troms og Finnmark: 68,2 millioner kroner

* Vestfold og Telemark: 150 millioner kroner

* Ålesund har fått utbetalt 200 millioner kroner allerede – Vi har hele tiden vært tydelige på at staten vil dekke nødvendige, direkte engangskostnader til deling. Det gjør vi nå, og regjeringen leverer dermed på løftet om å dekke kostnadene for delingen av de tvangssammenslåtte kommunene og fylkeskommunene, sier Sande.

Sparsommelighet

Da regjeringen opprettet den søknadsbaserte ordningen, understreket de et ønske om sparsommelighet:

– Departementet har kommunisert at søknadene skal basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen. Utgifter som kan unngås, blir ikke kompensert. Endelig kostnadsdekning besluttes av departementet, skrev regjeringen i statsbudsjettet for 2023.

Det ble i første omgang kun satt av 200 millioner kroner til formålet i 2023, men det ble understreket at summen ville bli oppdatert i senere budsjetter i tråd med søknadene.

Bevilgningen ble først økt i revidert nasjonalbudsjett i vår, og nå også i nysalderingen. Totalsummene nevnt overfor inkluderer utgifter både i 2023 og 2024.

Venstre: – Offentlig sløsing

Høyres kommunalpolitiske talsperson Mudassar Kapur mener at penger som nå skal brukes på å lage flere fylker og mer byråkrati, heller kunne vært brukt på bedre tjenester for innbyggerne.

– Ingen av de som i dag opplever økte renter og prisstigning, får det bedre av at hundrevis av millioner sløses bort på Vedums prestisjeprosjekt om å reversere Norge. Og nå venter mulig oppløsning av Kristiansand til 400 millioner. Dette er en enorm sløsing av skattebetalerens penger, sier han.

– Denne regjeringen har ingen respekt for folks skattepenger og offentlig pengebruk i en dyrtid, sier stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V) til NTB.

Han mener det er offentlig sløsing, og at pengene heller burde gått til forbedringer av fylkesveier, oppussing av skoler, bedre læremidler eller økt barnetrygden til de som trenger det mest.