Vi tror årsaken til økningen er at politiet nå bruker besøksforbud i mye større utstrekning, sier seniorrådgiver Line Nersnæs i Justisdepartementets politiavdeling.Ordningen ble vedtatt i 1995, og sto uendret fram til desember i fjor. Stortinget vedtok da at personer også kan få besøksforbud i eget hjem dersom de bor under samme tak med en de opptrer truende mot.

897 kvinner er i dag utstyrt med stasjonære voldsalarmer, det vil si alarm som kvinnen har hjemme hos seg selv. 11 av kvinnene har i tillegg mobil alarm.

I tillegg lever vel 900 personer med hemmelig adresse. 200 av disse lever under såkalt kode 6, som betyr at liv og helse er i fare og at personopplysningene skal behandles strengt fortrolig. Disse er nærmest slettet fra alle elektroniske registre, og adressen deres er "Skattedirektoratet".

Ytterligere 700 personer som er utsatt for alvorlige trusler har en mindre streng beskyttelse av sine personopplysninger.

Erfaringene med kodene for adressesperre er delte, ifølge leder Tove Smaadahl i krisesentersekretariatet.

Problemet er at det offentlige lekker som en sil, sier hun.