Brevene med offisiell sammenkalling til konklavet, forsamlingen der pavevalget skjer, ble sendt ut fredag. Ifølge opplysninger fra Vatikanet kommer ventelig 115 kardinaler til å delta i valgprosessen, skriver nyhetsbyrået DPA.

Torsdag kveld gikk Benedikt XVI offisielt av som øverste religiøse leder for verdens 1,2 milliarder katolikker. Dermed inntrådte det som kalles sede vacante, som er latin for «tomt sete» og viser til apostelen Peters stol, som pavens embete tradisjonelt kalles.

Den katolske kirken står altså uten noen øverste leder, men kardinalene forhaster seg ikke. Rådslagning innledes altså mandag, men først når alle kardinaler med stemmerett er kommet til Roma, vil det bli fastsatt offisielt tidspunkt for åpning av konklavet.

— Slik tar en stor pave farvel, skrev Il Messaggero fredag.

Den liberale Roma-avisen roste Benedikt for hans store ydmykhet og mente han forlater embetet som St. Peters etterfølger med «en pilegrims enkle skritt». (©NTB)