Droner er fjernstyrte, ubemannede fly, og de kan snart bli en del av norsk beredskap, melder Computerworld.

«Teknologien anses nå for å være på et nivå som tilsier at politiet bør vurdere dette som et verktøy», skriver Politiets data— og materielltjeneste (PDMT) i et brev til Politidirektoratet i februar i år.

Samtidig anbefales det å sette ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan politiet kan bruke droner.

— Den teknologiske utviklingen gir politiet nye muligheter til å utnytte ressurser og løse oppdrag mer effektivt. Vi har foreløpig ikke tatt stilling til bruk av droner, men det er ett av flere nye teknologiske felt vi trolig vil vurdere nærmere i tiden som kommer, sier Rune Andersen i Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet.

Kommunikasjonssjef i PDMT, Espen Strai, bekrefter at de har kontakt med Politidirektoratet om temaet. (©NTB)