Flyktningene kan dermed få praksis ved en av 203 ulike offentlige etater. Regjeringen håper tiltaket vil hjelpe flyktninger med oppholdstillatelse til å komme inn på arbeidsmarkedet, ved at de skaper nettverk og blir bedre på å snakke svensk.

Arbetsförmedlingen håper tiltaket blir gjennomført.

— Vi ser positivt på dette, for det øker vår mulighet til å få praksisplasser, sier Patrik Svensson, pressesjef ved Arbetsförmedlingen. (©NTB)