Regjeringen sendte fredag en lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i utlendingsloven. Endringene innebærer blant annet at det gjennom forskrift kan gis fullmakt til andre enn UDI til å treffe vedtak om bortvisning i sikkerhetssaker. I første rekke er det tenkt å gi slik myndighet til PST.

— I tilfeller hvor PST har kunnskap om at det er noen på vei til Norge som vil utgjøre en sikkerhetstrussel, mener jeg det er viktig at PST selv har myndighet til å nekte innreise og bortvise, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Hun viser til at PST har nasjonalt ansvar for indre sikkerhet, og er særlig egnet til å vurdere behovet for bortvisning i sikkerhetssaker.

— I disse sakene er det svært viktig at vedtak kan treffes raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer. Siden ordningen i dag uansett er at UDI som hovedregel skal legge vurderingene fra PST til grunn, er det på alle måter en bedre løsning at PST selv kan treffe vedtak, sier Listhaug.

I saker hvor det er nødvendig å treffe utvisningsvedtak som innebærer et fremtidig innreiseforbud til Norge og hele Schengen-området, skal vedtak fortsatt treffes av UDI. (©NTB)