De har over 4 milliarder sterke norske kroner å handle for. De skal brukes til shoppe klimakvoter, slik at Norge innfrir sine Kyoto-forpliktelser.Reisen er ledd i en langt mer aktiv strategi for å spore opp klimaprosjekter i utviklingsland, såkalte CDM-prosjekter. Samtlige norske utenriksstasjoner i utviklingsland har nå fått instruks om å bistå Finansdepartementet i å finne fram til aktuelle CDM-prosjekter, og å flagge Norges interesse av å kjøpe klimakvoter i alle aktuelle fora.

Både Kina, Mongolia, Vietnam, Bhutan og Bangladesh står på reiseruta denne gang, forteller avdelingsdirektør Sigurd Klakeg i Finansdepartementet. Tidligere har de besøkt fire land i Afrika, og tre land i Latin-Amerika: Nicaragua, Colombia og Brasil.

— Det dreier seg også om å drive litt misjonsvirksomhet. Vi ønsker å gå tidlig inn i land som har få eller ingen klimaprosjekter, for å bidra til å utvikle markedet, sier Klakeg til NTB.

(©NTB)