Meldte Norge inn i EUs felles medisinkjøp etter at korona-epidemien traff. Tre dager for seint

20. mars ble Norge hasteinnmeldt i EUs felles innkjøpsordning for legemidler og verneutstyr. Her er helseminister Bent Høie fotografert samme dag, i pressemøtet der myndighetene informerer om koronasituasjonen. Foto: Fredrik Varfjell