Det er de nye undersøkelsene i drapssaken fra 2000 som har avdekket funnene. Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen har etter det NTB får opplyst, avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

Det skal være funn av såkalte Y-kromosomer flere steder på kroppen, enkelte med treff på opptil 27 markører, som er gjort og som knytter Andersen til gjerningene som skjedde i Baneheia.

Det var TV 2 som meldte om funnet først mandag kveld. Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.

– Vi kan bekrefte at vi også er forelagt de opplysninger TV 2 viderebringer, sier advokat Bjørn André Gulstad til NTB mandag kveld.

I avhør

Gulstad er sammen med advokat Arvid Sjødin, forsvarer for Viggo Kristiansen i forbindelse med påtalemyndighetens gjenopptakelse av straffesaken fra 2002. De har vært kjent med de nye opplysningene en stund.

– Dette har vært tema i avhør av Jan Helge Andersen, sier Gulstad.

Andersen var midten av oktober i et tre dager langt vitneavhør med politiet som har ansvaret for gjenopptakelsen av saken til Viggo Kristiansen. Andersens advokat Svein Holden sier mandag kveld til NTB at de nye opplysningene i saken ikke har endret klientens status.

– Etterforskningen pågår fortsatt, og vi ønsker ikke å kommentere resultater av den, sier statsadvokat Andreas Schei.

Politiet må bekrefte

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for ett av drapene i Baneheia. Han tilsto i avhør og i to rettsinstanser, og pekte samtidig på Viggo Kristiansen som initiativtaker og hovedmann bak forbrytelsene.

Mens Viggo Kristiansen nektet straffskyld og heller ikke ville forklare seg under rettssakene, la både byretten og lagmannsretten stor vekt på Andersens tilståelse. I etterkant har det kommet kraftige angrep på måten domstolene vektla bevisene som ble lagt fram for retten.

– Å avklare med sikre bevis hvem som har forgrepet seg på og drept også Lena Sløgedal Paulsen, er viktig på veldig mange måter. Nå må politiet få jobbe i fred til de eventuelt kan bekrefte dette, sier Gulstad til NTB.

Trygge på frifinnelse

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, men har nektet straffskyld hele veien. I februar ble saken hans gjenopptatt og 1. juni år ble han løslatt fra fengsel i påvente av den nye etterforskningen.

Oslo politidistrikt har siden den gang hatt ansvaret for den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Det er ikke kjent når den nye etterforskningen er ventet å være ferdig.

– Politiet må få gjøre dette så grundig de mener er nødvendig. Vi avventer deres avgjørelse, men er trygge på at en konklusjon er at Viggo Kristiansen må frifinnes, sier advokat Gulstad.

– Slik saken står nå finnes det ikke noe grunnlag for få fremme noen sak mot Viggo Kristiansen, kommenterer Arvid Sjødin til NTB.