OSLO/VIKEN/AGDER: – Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke tar på alvor at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så fikk vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes i en pressemelding mandag formiddag.

Om partene ikke blir enige, blir streiken utvidet med 4.500 nye bussjåfører fra lørdag 26. september.

Trappes opp lørdag

Yrkestrafikkforbundet som organiserer nær halvparten av landets bussjåfører tar ut 119 sjåfører i Agder når streiken utvides.

Sammen med Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet krever de at at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn.

Fra før av er 3800 bussjåfører tatt ut i streik i Oslo og Viken. I andre streikeuttak tas alle organiserte bussjåfører i Kristiansand ut.

– Dette er en naturlig opptrapping av streiken. Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, fortsetter forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Klungnes sier i pressemeldingen at avstanden til industriarbeiderlønnen har blitt større de siste årene. Det til tross for at arbeidsgiverne og bussjåførene inngikk en avtale i 2006 om at lønna skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønnen.

– Bekymret for framtiden

Dersom partene ikke blir enige i meklingen, blir også sjåfører i Vestland, Trøndelag, Finnmark samt store deler av Nordland fylke berørt.

Også Sørlandssekspressen er tatt ut i andre uttak.

Dersom konflikten vedvarer, kan opp mot 12.000 bussjåfører i hele landet bli tatt ut i streik.

– Arbeidsgiverne kan enkelt løse konflikten ved å stå ved løftene sine. Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønna er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en pressemelding.

Fra Boreal Buss, avdeling Kristiansand, vil 181 ansatte bli tatt ut i streik. Det opplyser Fellesforbundet.

I tillegg blir to ansatte i Boreal Travel As tatt ut.

Beklager situasjonen

Eggum legger til at de ikke vil godta at sjåførene taper stadig taper lønnsoppgjørene, og at de vil jobbe for å tette gapet mellom sjåførene og industrien.

NHO er de nandre parten i konflikten. Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, sier til TV 2 at det er vanskelig situasjon og at det er fare for nedbemanninger.

– Vi beklager at det ikke var mulig å komme til enighet. Ikke minst av hensyn til passasjerene, som nå finne andre reisemåter for å komme til jobb, skole eller fritidsaktiviteter, sier Stordrange til kanalen og legger til til:

– Færre reisende og reduserte billettinntekter vil føre til at oppdragsgiverne får lavere budsjetter og må be busselskapene om å redusere produksjonen. Dette kan medføre overgang fra hel- til deltidsstillinger og fare for nedbemanninger, sier Stordrange.