Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Jil Yngland / NTB

Karan­tene­regel­verket forenkles – reglene for innreise­karan­tene strammes inn

Reglene for innreisekarantene og smittekarantene blir identiske og samles i en felles bestemmelse. Regjeringen strammer også inn på unntak fra karanteneplikten.

– Målet med forenklingene er å gjøre det lettere for folk å følge karantenereglene. Jeg er nok i tvil om at det er kompliserte regler som har skylden for at noen dropper karantene eller ikke følger reglene. Men hvis det skulle være sånn, har vi nå ryddet opp, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Har man vært i kontakt med en smittet eller på reise i et rødt land, skal man dermed være i karantene i ti dager.

– Det betyr at du ikke skal gå på jobb eller skole, ikke oppsøke steder med mange mennesker. Du skal heller ikke ta offentlig transport, sa Høie.

Strammer inn på unntak

Endringene trådte i kraft tirsdag ettermiddag.

– En konsekvens av at reglene blir enklere, er at innreisekarantenen blir litt strengere, sa Høie før han opplyste om at regjeringen også strammer inn på unntak fra karanteneplikten, blant annet for samfunnskritisk personell.

– Unntaket for personell i samfunnskritiske funksjoner strammes inn fordi vi er redd for at dette har blitt brukt for mye fordi arbeidsgivere ikke har planlagt godt nok, sa Høie på pressekonferansen.

Han sa at personell i slike funksjoner nå bare får unntak fra karantenereglene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten, eller dersom det ikke er tid for å gjennomføre tester.

Flypersonell må testes

Flypersonell får unntak fra innreisekarantene, men det kreves test hver sjuende dag dersom de forlater flyet på jobb i røde land for å unngå innreisekarantene.

Videre får arbeidstakere fra Finland samme unntak for arbeidstakere fra innreisekarantene som arbeidstakere fra Sverige allerede har, men fra nå gjelder det kun pendlere med krav om testing hver sjuende dag.