Folkehelseinstituttet bommet på smittetall i julen