• Da de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013, kunne en småbarnsmor som var hjemme med to små barn og fikk et tredje motta 58.543 kroner til sammen i kontante ytelser. Neste år vil summen bli doblet. Får KrF gjennom sin politikk i regjeringsforhandlingene, blir summen doblet enda en gang. FOTO: Shutterstock / Aftenposten Grafikk

Kraftig hopp i støtten til hjemmeværende mødre. KrF vil presse støtten ytterligere opp.

Med borgerlig regjering er det blitt betraktelig mer lønnsomt for ikke-yrkesaktive kvinner å få barn og passe dem selv. KrF har sørget for en kraftig økning og vil øke summene ytterligere.