Loen: Tirsdag innledet de tidligere skolestatsrådene Clemet og Gudmund Hernes (Ap) til samfunnspolitisk debatt på Utdanningsforbundets landsmøte i Loen. Begge var markante statsråder som satte i gang store reformer, og de hadde jevnlige feider med lærernes organisasjoner.

Kristin Clemet ser det som positivt at Utdanningsforbundet engasjerer seg i utdanningspolitikk, men advarer forbundet mot å ta stilling til mange samfunnsspørsmål.

– Det er vanskelig å forholde seg politisk nøytral. Jeg tror det vil være veldig skadelig hvis Utdanningsforbundet blir mer politisk. Det vil svekke lærernes troverdighet og ekskludere folk med et annet syn. Husk at jeg er en mamma med barn i skolen, sa hun til Utdanningsforbundets medlemmer.

Hun advarte også mot å tro at det er automatisk sammenfall mellom lærernes lønns— og arbeidsvilkår og elevenes interesser.

– Det er naivt å tro at det dere går inn for som fagforening alltid er i elevenes interesse, sa hun.