Det kommer fram i en ny rapport fra FN-organet UNAIDS. I 2006-rapporten ble det oppgitt at 39,5 millioner mennesker er smittet med hiv/aids. I årets rapport er tallet nedjustert til 32,2 millioner smittede.Den viktigste forklaringen på reduksjonen er en nedjustering av antall smittede i India.

Mer enn to millioner mennesker har omkommet av hiv/aids i 2007, skriver UNAIDS. På verdensbasis stagnerer antall smittede, og andelen av verdens befolkning som er smittet, har gått ned.

To tredeler av de nye hivtilfellene er registrert i Afrika sør for Sahara. Rundt 22,5 millioner afrikanere lever i dag med hiv/aids. (©NTB)