I et notat til sine skandinaviske kolleger beskriver fagsjef i Luftfartstilsynet, Kjell Klevan, en mangelfull sikkerhetskultur i SAS, som preges av motvilje mot å erkjenne feil og manglende vilje til å samarbeide med myndighetene, skriver Jyllands-Posten.«SAS er gått fra å være et robust og trygt flyselskap til å bli et skrøpelig og sårbart flyselskap,» heter det i notatet til Klevan.

«Med en slik kulturutvikling og mangel på styring (også mangel på kunnskap i vitale ledd) er det dessverre bare et spørsmål om tid før noe alvorlig kan skje (når svake ledd blir til en kjede) hvis utviklingen fortsetter,» skriver han.

Notatet ble ført i pennen i mars på bakgrunn av fagsjefens gransking av flere episoder som satte passasjerenes sikkerhet i fare.

I ett tilfelle gjennomførte SAS i fjor en ruteflyging til tross for at kapteinen hadde sett at drivstoff fosset ut av vingen.

I et annet tilfelle var 244 passasjerers liv i fare da et fly slo halen nedi bakken under avgang og fikk en åtte meter lang flenge i skroget.

I et tredje tilfelle konstaterte flygerne at en oksygenbeholder var lekk, men gjennomførte turen hjem likevel.

— Det er nettopp den tendens vi har observert. Det er vel, som jeg har sagt, antakelig bare et spørsmål om tid før en alvorlig ulykke kan skje i SAS, sier Klevan.

SAS på sin side fastholder at sikkerheten er på topp.

— Vi tar sterkt avstand fra Klevans uttalelser om at det er et generelt sikkerhetsproblem i SAS. Vi har myndighetenes ord for at flysikkerheten i SAS er i orden, sier han til Jyllands-Posten. (©NTB)