Overfor Stavanger Aftenblad understreker regiondirektør Lise Petterson i Mattilsynet at det ikke var feil å avlive dyrene.

– I denne saken og i den situasjonen vi står i, var det riktig å avlive på mistanke om newcastlesyken. Vi hadde en uavklart situasjon og store slakteklare kyllinger som ikke kunne bli stående i flere dager på grunn av plassen, sier hun.

Hun opplyser videre at onsdagens negative prøvesvar gjør at en er tilbake til utgangspunktet. Situasjonen er fremdeles svært alvorlig, og restriksjonene strenge, ifølge Mattilsynet.

Nylig ble en besetning på 7.500 høns i Klepp avlivet etter at det ble påvist smitte.

Newcastlesyke har vært den mest smittsomme sykdommen i fjærfeproduksjonen på verdensbasis i lang tid. Mattilsynet har opplyst at risikoen for smitte til mennesker er svært lav og at det er trygt å spise egg og fjærfekjøtt.