Noen av dokumentene beskriver amerikanske militæroperasjoner og er så hemmeligstemplet at mange høytstående personer i det nasjonale sikkerhetsapparatet ikke får vite om dem, får avisa opplyst av kilder med kjennskap til saken.

Blant dokumentene om militæroperasjonene var flere som kun presidenten selv, eller enkelte i regjeringsapparatet, kunne gi andre i regjeringen tillatelse til å se, ifølge avisas kilder.

Det kreves spesialtillatelse som overgår den for topphemmelige dokumenter for å få tilgang til slike dokumenter, skriver Washington Post. Det kan være så lite som et tjuetalls folk i regjeringsapparatet som får vite om slike militæroperasjoner, og dokumenter om dem oppbevares bak lås og slå med strengt oppsyn, skriver Washington Post.

Det var 8. august at FBI-agenter tok seg inn på Trumps eiendom i Florida. Her fant de 33 esker som Trump tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus. Flere av dem inneholdt graderte regjeringsdokumenter.

De som var gradert som topphemmelige, skulle bare vært tilgjengelig i enkelte utvalgte offentlige bygg.

Ni land har i dag atomvåpen i sitt arsenal: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea.