Frederiksen innkalte til pressekonferanse tirsdag kveld i forbindelse med eksplosjonene og gasslekkasjene fra Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen utenfor den danske øya Bornholm.

Der sa hun klart og tydelig at lekkasjene ikke kan skyldes annet enn en villet handling. Men hun kunne ikke si noe om hvem som står bak.

– Forstå det på den måten at det ennå ikke foreligger opplysninger som sier noe om hvem som står bak. Vi har ikke flere opplysninger enn de vi har, sa hun.

– Ingen krigshandling

På pressekonferansen fikk hun spørsmål om myndighetene anser gasslekkasjen som en krigshandling. Til det svarte hun at lekkasjene har skjedd i internasjonalt farvann og derfor ikke er et angrep på Danmark og dermed heller ingen krigshandling.

– Når vi ser så alvorlig på det, så er det fordi det har skjedd så tett på Danmark og Sverige.

Frederiksen understreket også at det ikke er noen sikkerhetsmessige konsekvenser for innbyggerne på Bornholm.

Lekkasjene har skjedd i internasjonalt farvann, men innenfor dansk og svensk økonomisk sone.

– Vil pågå i minst en uke

Også den danske forsvarsministeren og klima- og energiministeren deltok på pressekonferansen.

Forsvarsminister Morten Bødskov sier at det danske forsvaret øker sin tilstedeværelse rundt Bornholm.

– Vi vurderer ikke at det er økt militær trussel mot Danmark. Vi er i tett dialog med våre allierte, sa han.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen sier at hullene på gassrørledningene er så store at de ikke kan ha oppstått av en ulykke, men må være forårsaket av sprengning. Han henviser til seismologiske registreringer av rystelsene ved rørledningene.

– Slike rystelser ser man ikke ved jordskjelv, men ved eksplosjoner, sa han.

Jørgensen sier også at det er for tidlig å si hvor lenge gasslekkasjene vil pågå.

– Men det er snakk om minst én uke, sier han.

Andersson: Trolig sabotasje

Sveriges statsminister Magdalena Andersson Foto: Jessica Gow / AP

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sier også at lekkasjene på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen trolig ble forårsaket av en sabotasjehandling.

– Dette dreier seg trolig om sabotasje, sa statsminister Magdalena Andersson på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Hvem som kan ha stått bak, ønsker svenske myndigheter ikke å spekulere i.

– Vi utelukker ingen aktører, men vi kommer ikke til å spekulere, sa utenriksminister Ann Linde.

– Vi konstaterer at det som har skjedd, har skjedd, sa forsvarsminister Peter Hultqvist, som la til at svensk politi nå etterforsker det som antas å ha vært en sabotasjehandling.

På spørsmål om svenske myndigheter har vært i kontakt med Russland, var Lindes svar nei.

– Vi har ikke vært i kontakt med Russland. Vi har ikke utpekt noe motiv eller aktør. Disse gassrørledningene eies jo av et privat selskap, sa hun.

Norge har informert Sverige om økt droneaktivitet i Nordsjøen og hvilke tiltak som er satt inn fra norsk side i forbindelse med dette, opplyste Andersson.