– Hvis privat kapital vil investere i batterifabrikker i Norge, la oss ønske dem velkommen. Hvis ikke det er næringsvennlig, så vet ikke jeg, sier Vestre.

I Stortinget ble næringsministeren onsdag konfrontert med siste vending fra batteriselskapet Freyr, som inntil videre har parkert planene om en gigafabrikk i Mo i Rana.

– Batterieventyret i Nordland kan altså være over før det er produsert et eneste batteri – men skattebetalernes penger er brukt og sannsynligvis tapt for godt. Samtidig har styre og ledelse fått unormalt høye godtgjørelser, til å være et norsk selskap, sa Frps Sivert Bjørnstad.

– Hele verden skal elektrifiseres

Bjørnstad reagerer på at staten har gitt nærmere 200 millioner kroner til Freyr, i tillegg til lovnader om lånegarantier til en verdi av drøye fire milliarder kroner.

Vestre vil imidlertid ikke trekke tilbake sin framsnakking av satsingen på gigafabrikker for batterier i Norge.

– Etterspørselen til batterier i verden kommer til å tjuedoble seg de neste sju årene, og det er fordi hele verden skal elektrifiseres, sa Vestre.

Han mener det er viktig å satse på det grønne skiftet, i en tid hvor Europa faser ut fossil energi.

– Det er høyrisikosport å forsøke å lukke øynene og ørene for den utviklingen og late som at ingenting skjer.

18 ganger mer fra private

Vestre viser til at mesteparten av pengene som er investert i batteribransjen kommer fra det private:

– De to siste årene er det investert 18 milliarder private kroner i norsk batteriverdikjede. Staten har bidratt med om lag 1 milliard i støtte til teknologiutvikling. Freyr i Mo i Rana har investert 3 milliarder kroner og fått 190 millioner i tilskudd.

Han påpeker at tilskuddet for øvrig ble gitt av den borgerlige regjeringen.

– Det har resultert i 100 arbeidsplasser. Det har resultert i en pilotfabrikk. Og Freyr produserer nå batterier i Mo i Rana.