I rapporten kommer det fram at de åtte jentene hadde alle alvorlige helseproblemer og bodde på barnevernsinstitusjon da de døde.

Det var NRK som først omtalte saken.

De psykiske helsetjenestene jentene fikk, var manglende, og noen slet med alvorlige spiseforstyrrelser. Andre med selvskading og/eller risiko for selvmord, ifølge rapporten.

I tillegg hadde noen av jentene utviklet et rusproblem på institusjon. For noen av dem eskalerte rusproblemet til omfattende bruk og mange overdoser.

Advarte flere ganger

Helsetilsynet har flere ganger tidligere påpekt store feil og mangler i barnevernet og systemene rundt. Kun én gang har det blitt kartlagt hvor vanlig alvorlige psykiske lidelser er blant unge på barnevernsinstitusjoner.

I 2015 viste forskningen fra NTNU at 76 prosent av unge i barnevernsinstitusjoner har alvorlige psykiatriske diagnoser. Dette er første og så langt siste gang det har blitt foretatt en slik undersøkelse i Norge, ifølge NRK.

Saken om Mina og Mille

En av sakene som dras fram av NRK, er om de to 16 år gamle tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen som døde av overdose i Spydeberg i januar i år. Tvillingenes mor, Kirsti Skogsholm, har senere fortalt om store problemer i forebyggingen og behandlingen av psykiske helseutfordringer og rusproblematikk.

Etter et kortvarig behandlingsopplegg for spiseforstyrrelse da jentene var rundt 13 år, bodde de på ti forskjellige barnevernsinstitusjoner, til tross for sterke advarsler og protester fra flere instanser, forteller moren til kanalen.

– Mina og Mille trengte psykisk helsehjelp, ikke å bli plassert på en barnevernsinstitusjon, sier Skogsholm.

Føler ansvar

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) føler på et stort ansvar i saken.

– Vi har ikke klart å ivareta disse barnas behov. Tjenestene har sviktet i å gi barna de tilbudene de trenger, sa hun på en pressekonferanse fredag.

Videre sier hun at det skal bli endringer i barnevernstjenesten, skriver Aftenposten.

– Jeg synes også det er spesielt at det ikke er gjennomført en gransking tidligere. Men da jeg ble klar over at det ikke ble gjort en systematisk gransking av alvorlige hendelser og dødsfall i barnevernet, så satte jeg det i gang, sa Toppe.