OSLO : Flere amerikanske nødhjelpseksperter frykter nå at den økonomiske krisen i landet vil gå ut over sultrammede mennesker på Afrikas Horn, etter at en kongresskomité har foreslått betydelige kutt i neste års bevilgninger til det amerikanske utviklingsdirektoratet.

Miljø— og utviklingsminister Erik Solheim er i de sultrammede områdene. Han deler bekymringen til de amerikanske organisasjonene.

— Jeg deler dobbelt den frykten. For det første bekymrer forslaget om kutt i bistanden fra USA. Selv om de ikke gir så mye per innbygger, så gir de store beløp.

— Dessuten beslutningsprosessene i verdens rikeste land avhengig av hva USA gjør i viktige spørsmål som håndtering av klimaendringer og sultkatastrofer. Da er det veldig bekymringsfult at de ikke får tatt rasjonelle politiske beslutninger, sier Solheim på telefon til Aftenposten.no.

- Flytter makt til Kina og Aisa

En kongresskomité har fått i jobb å redusere utgiftene i budsjettene med 1500 milliarder dollar over de neste ti årene for å redusere landets enorme budsjettunderskudd.

Komiteen har allerede foreslått å redusere bevilgningene til det amerikanske utviklingsdirektoratet USAID med 488 millioner dollar i 2012 i forhold til året før, noe som er 708 millioner dollar mindre enn det Obama-administrasjonen foreslo, skriver Reuters.

Solheim mener kutt i den amerikanske bistanden på sikt vil virke i strid med landets intensjoner om å være en ledende nasjon i verden, og sier det er bekymringsfult å se hvordan «en liten gruppe ekstremister» kan lamme USA i disse viktige beslutningene.

— Det bidrar også til en drastisk flytting av makt i verden fra USA og Europa til Kina og Aisa, sier han.

Bistanden øker

Men utviklingsministeren ser ikke bare mørke skyer. Tross finanskrise de siste årene har bistanden til verdens fattige gått opp, ikke ned.

— Hovedgrunnen til det er at Kina og land utenfor Nord-Amerikan og Europa yter stadig mer bistand. Men den konservative regjeringen i Storbritannia har tatt et modig og postivt skritt ved ikke bare å frede, men også øke bistanden samtidig som de kutter i budsjettene. Men det er bekymringsfult hvis USA kutter fordi de er så store, sier han.

USA har til nå gitt 570 millioner dollar til sultrammede på Afrikas Horn, mens Norge har gitt 273 millioner kroner. Solheim sier Norge kontinuerlig vurderer om vi skal gi mer penger, men at det forutsetter at flere land kommer på banen.

— Når Norge er femte eller sjette største bidragsyter i rene tall, er det klart at det er veldig mange land som bidrar lite, sier han.

Mangler 1,3 milliarder dollar

Hvilke land han sikter til, vil han ikke kommentere. Han vil heller ikke kritisere Den afrikanske union, som har utsatt en giverlandskonferanse i to uker. Flere afrikanske hjelpeorganisasjoner har også beskyldt store land som Sør-Afrika for å gi småpenger.

— Jeg mener vi sender et svært feil budskap til verden. Dersom Afrika ikke bryr seg om Afrika, hvordan skal man da vente at andre land og andre verdensdeler skal bry seg om denne verdensdelen?, sa Imtiaz Sooliman i organisasjonen Gift of the Givers i Sør-Afrika til nyhetsbyrået AFP i går.

— Afrikanske land tar også flere positive initiativer, og det vikigste er at det nå strømmer mer penger inn. Men det er fortsatt behov for mer, sier Solheim.

— FN har anslått at man fortsatt trenger 1,3 milliarder dollar for å håndtere sultkatastrofen. Tror du verden klarer å stable slike beløp på beina?

— Det må vi klare. Dette handler ikke bare om å løse den umiddelbare krisen, det handler også om å løse de langsiktige utfordringene, sier han.