Justisministeren avviste på en kort pressekonferanse tirsdag at brevet til Stortingets presidentskap er skrevet fordi han har følt seg presset.Han minner om at regjeringen har skrevet en del om terroren 22. juli i statsbudsjettet, at han tok saken opp i trontaledebatten, og at han orienterte den utvidede utenriks— og forsvarskomiteen om den generelle terrorberedskapen.

– Det skal ikke herske noen tvil om at vi vil gi den informasjon vi besitter til Stortinget. Det har jeg sagt mange ganger, og jeg mener det like mye nå. Jeg ønsker å være helt tydelig på det, sier Storberget.

Han påpeker imidlertid at det er mange forskjellige typer spørsmål som stilles, fra operative og taktiske forhold til strategiske spørsmål.

– Det er ikke alle spørsmål som kan besvares ennå, sier han (©NTB)