— Ved inngangen til pinsehelgen er det mange som har en vanskelig situasjon, sier samferdselsministeren. Fredag kveld var hun og justisministeren i krisemøte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Hovedredningssentralen om flomkrisen og problemene med Telenors mobilnett.

Samferdselsdepartementet følger nøye med på Telenors problemer med mobilnettet, forteller samferdselsministeren.

— Jeg blir også fortløpende orientert av Statens vegvesen og vet de med sine folk gjør sitt ytterste for å holde veiene åpne, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Hun opplyser at også Jernbaneverket rapporterer om problemer på flere banestrekninger. (©NTB)